Hongaarse kadasteruittreksels lezen en begrijpen

Voordat u een aanbetaling op een huis in Hongarije doet, dient u altijd eerst het Hongaarse huis in het Hongaarse kadaster (laten) controleren. Wilt u dit zelf doen, vraag dan een compleet kadasteruittreksel bij een Hongaarse advocaat of bij het kadaster in Hongarije. Gebruik de onderstaande toelichting en een goed Hongaars-Nederlands woordenboek om zelf de kadastrale gegevens te controleren.

De vraag is:
“Hoe lees ik een Hongaars kadasteruitreksel?”

Het uittreksel bestaat uit een inleiding en drie delen.
Het woord ‘resz’ betekend ‘deel’. Dus staat er ‘1. resz’ betekend het ‘deel 1’.
Er staat bij ieder nieuw deel een dikke streep en in het midden … resz. Dan begint dat deel.

Inleiding van het uittreksel
Het document wordt aangekondigt met linksboven het officiele regiokantoor van het kadaster met adres. Wanneer u in Hongarije kadaster-informatie wil opvragen, moet dat normaal bij het kadasterkantoor doen van de regio waar het vastgoed staat. Foldhivatal Online (Kadaster Online) biedt de mogelijkheid om dus vanuit de luie stoel thuis (als inwoner van de Hongarije) of via een Hongaarse advocaat.

In de rechterhoek staat ‘oldal’ met ‘… / …’ . Op de puntjes staat het pagina nummer en het totaal aantal pagina’s waar het Hongaarse kadasteruittreksel uit bestaat.

In het midden staat wat voor soort uitgave uittreksel is. Officieel, niet-officieel, uitgifte-nummer en tot slot afgifte datum. Niet al die gegevens staan op alle uittreksels. Dit is een algemene uitleg.
Er zijn twee soorten uittreksels: officieel en niet-officiele. Zij bevatten beide dezelfde informatie. Het verschil is dat een officiele heeft bepaalde referentie-codes, zoals er normaal een stempel en zegel bij een officiele uitgave zijn. Dit maakt een officieel uittreksel ook duurder. Officiele uitgaves worden gebruikt voor bijvoorbeeld het aanvragen van hypotheken (wat recentelijk bijna onmogelijk is als men nog geen vastgoed in Hongarije heeft) en ander officiele zaken. Kortom: om de vragen te beantwoorden van wie de eigenaar is en of er problemen met het vastgoed zijn, is een on-officiele uitgave voldoende.

Verder staat onder de vermelding van het regiokantoor de plaats en het kadasternummer (helyrajzi szam) van het vastgoed en of het in het binnengebied (belterulet), buitengebied (kulterulet) of landbouwgebied (zartkert) ligt. Voor vastgoed in het binnengebied zijn er geen beperkingen in de aanschaf. In mei 2015 zijn de regels voor Hongaren en andere Europeanen gelijk getrokken. Buiten de bebouwde kom mag tot maximaal 10.000 m2 per persoon aangeschaft worden aan agrarische objecten, met enkele uitzonderingen die voor Nederlanders en Belgen niet van toepassing zijn.

Onder de pagina-nummering (oldal …/…) staat een sectornummer.

1.RESZ
Hier vindt u de kadastrale benaming van het vastgoed. Er kunnen grote verschillen zijn in de benaming die in het kadaster staat en de daadwerkelijke situatie. Dit komt omdat er niet actief gecontroleerd wordt door de overheid of alles wel netjes bijgewerkt blijft en alles netjes gemeld wordt. Nu is het raadzaam om zelf wel alles door te geven en op basis van vergunningen te werken. De wetgeving en handhaving ervan kan namelijk na een jaar veranderen. De kosten zijn niet te vergelijken met Nederland, zo laag. De kadastrale beschrijving is doorslaggevend voor de mogelijkheden met het vastgoed.

‘Az ingatlan adatai’ is de omschrijving van het vastgoed. Daaronder staat wat het is, bijvoorbeeld: lakohaz (woonhuis), erf (udvar), gazdasagi epulet (boeren bijgebouw), beepitetlen terulet, kert (tuin), preshaz (wijnhuis), tanya (boerderijtje buitengebied), major (boerenhoeve), park (park), natura 2000 (natuurgebied).
‘Terulet ha m2’ is de perceel oppervlakte. Een correcte verkoper vermeld deze in zijn/haar advertentie.
Als het om een agrarisch object gaat, staat bij ‘ kat.t.jov.k.fill. het aantal ‘gouden kronen’. De gouden kronen is een aanduiding van de vruchtbaarheidswaarde van de grond. Als dit er vermeld staat, dan zijn er beperkingen om het vastgoed te kopen en geldt een andere koopprocedure.

2.RESZ
Hieronder staan oude en nieuwe eigenaars vermeld. Bij volledige kadasteruittreksels staan ook de oude eigenaren vermeld. Dit geeft vaak een onrustig beeld, waardoor men sneller kiest voor uitttreksels met alleen de actuele situatie.

‘Tuladoni hanyad’ is het aandeel dat deze eigenaar heeft, bijvoorbeeld 1/2 is de helft en 1/1 is alles.
‘Bejegyzo hatarozat, erkezesi ido’ is de datum waarop het besluit van inschrijving was met extra referentie-nummer erbij.
‘Jogcim’ is met welk recht deze persoon de eigenaar geworden is, bijvoorbeeld aankoop (adasvetel), orokles (erfenis), schenking (ajandekozas).
‘Jogallas’ is de aanduiding van welk recht iemand heeft op het vastgoed, bijvoorbeeld eigenaar (tulajdonos).
‘nev’ is de naam.
‘szul’ betekend ‘geboren’. In dit geval staat alleen de geboortedatum vermeld.
‘a.nev’ is de naam van de moeder van deze persoon. In Hongarije is het gebruikelijk om bij de persoonsgegevens ook de naam van de moeder te vermelden.
‘cim’ is het adres (woonadres) van deze persoon. Als deze persoon verhuisd naar een ander adres en dit doorgeeft aan de nieuwe woongemeente, wordt dit niet automatisch gewijzigd bij het kadaster. Daarvoor moet een apart bezoek gebracht worden aan het regiokantoor van het kadaster. Op vertoon van een Hongaarse adreskaart (lakcimkartya) wordt het adres van de actuele adreskaart in het kadaster vastgelegd.

3. RESZ
Hier staan eventuele schulden en hypotheken (jelzalogjog), leidingrecht (vezetekjog), vruchtgebruik of gebruiksrecht (haszonelvezeti jog). Wanneer een bank of schuldeiser aangeeft dat de schuld is opgeheven, wordt deze aantekening vernietigd (torlo/torles) met een verwijderingsbesluit (torlo hatarozat). Leidingrecht is het recht van het elektriciteit-, gas- of waterbedrijf om een leiding over of op het perceel te hebben. Op verzoek mogen deze bedrijven dat dan onderhouden. Vruchtgebruik wil zeggen dat iemand van het vastgoed gebruik mag maken tot overlijden. Als bijvoorbeeld het vastgoed op naam van de kinderen gezet wordt en de ouders krijgen vruchtgebruik, dan mogen de kinderen het vastgoed niet verkopen tot de ouders overleden zijn. Het voordeel van vruchtgebruik boven eigendom, is dat er bij overlijden er geen langdurige procedure volgt.

TULADONI LAP VEGE – dit is het einde van het blad.

Succes. Controleer alles zelf. Het is niet moeilijk, maar u moet er even de tijd voor nemen. Dan weet u zeker dat u niet belazert wordt. Hongarije is een fantastisch land, maar helaas hebben veel Nederlanders en Belgen het niet zo goed met u voor. Wij informeren u gratis met deze website. Deel de link van dit artikel en vertel anderen over deze website. Bij voorbaat dank.